Category: Мыйзам

КАМАКТАГЫ ЭСКЕРҮҮЛӨР (Экинчи бөлүм)

Хизб-ут-Тахрир амири УЛУУ ААЛЫМ ШЕЙХ Ато ибн Халил Абу РУшта МЕНЕН МАЕКТЕШ БОЛУУ ШАРАПАТЫ ЖӨНҮНДӨГҮ КАМАКТАГЫ ЭСКЕРҮҮЛӨР (Экинчи бөлүм) Ал-Ваъй урматтуу боордош Салим Амрга таандык мемуарлардын бир бөлүгүн алды. Ал-Ваъй… Read more »

ХИЗБ-УТ-ТАХРИР АМИРИ УЛУУ ААЛЫМ ШЕЙХ АТО ИБН ХАЛИЛ АБУ РУШТА МЕНЕН МАЕКТЕШ БОЛУУ ШАРАПАТЫ ЖӨНҮНДӨГҮ КАМАКТАГЫ ЭСКЕРҮҮЛӨР

Хизб-ут-Тахрир амири УЛУУ ААЛЫМ шЕйх Ато ибн Халил Абу РУшта МЕНЕН МАЕКТЕШ бОЛУУ ШАРАПАТЫ ЖӨНҮНДӨГҮ КАМАКТАГЫ ЭСКЕРҮҮЛӨР (Биринчи бөлүм) Ал-Ваъй урматтуу боордош Салим Амрга таандык мемуарлардын (эскерүүлөрүнүн) бир бөлүгүн алды…. Read more »

ХИЗБ УТ-ТАХРИРДИН САБЫНА ЖАҢЫДАН КОШУЛГАН ДАРИСТИН КАТЫ: «ИЗДЕНҮҮЛӨРҮМ ЖАНА ХИЗБ УТ-ТАХРИР МЕНЕН ТААНЫШУУМ»

Хизб ут-Тахрирдин сабына жаңыдан кошулган даристин каты: «изденүүлөрүм жана хизб ут-тахрир менен таанышуум» Бүгүнкү күндө, үммөтүбүздүн алсыз, кор жана калак абалда күн кечирип жатканы мусулмандарга да, кайры мусулмандарга белгилүү. Мусулмандардын… Read more »

Жамаий рух жана аны пайда кылууда ижтимаий турмуштун даъваттагы орду

Жамаий рух жана аны пайда кылууда ижтимаий турмуштун даъваттагы орду Жамаий рух – бул коомчулуктун массалык көрүнүштө шаръий өкүмдөргө амал кылып барышы, башкача айтканда, жамаат же коом ичиндеги алакаларга карата… Read more »

Амалий коиданын жашоодо жана даъватыбызда ээлеген орду 

Амалий коиданын жашоодо жана даъватыбызда ээлеген орду Амалий коида – бул ар бир пикир амал үчүн болушу, пикир да, амал да белгилүү бир идея үчүн болушу! Башкача айтканда, нерселерге жана… Read more »

Жамаий рух жана аны пайда кылуу

Жамаий рух жана аны пайда кылуу Жамаий рух – коомдо болуп жаткан ар бир абал, окуяларга карата исламий, шарий позициядан туруп баа бере баштаганда көрүнөт. Коомдогу адамдардын мындай баа бериши,… Read more »

Тынчтык жана туруктуулук

Тынчтык жана туруктуулук Үммөт жер жүзүнө халифа кылынып, ага мүмкүнчүлүк берилгенден кийин, ал өз мүмкүнчүлүгүн жана даражасын сактап калуу үчүн тынчтык жана туруктуулукка муктаж болот. Алла Таала Өзүнө ыйман келтирген… Read more »

Бузук жашоону оңдоо үчүн кандай аракет кылуу керек

Бузук жашоону оңдоо үчүн кандай аракет кылуу керек Бүгүнкү күндө Ислам үммөтү кайгылуу акыбалда турат. Колонизатор мамлекеттер үммөттүн үстүнө ач иттердей асылып, байлыктарын тоноп жатат. Муну менен эле чектелбей үммөттү… Read more »

Душмандарды дос тутуу – дүйнөдө кордук жана акыретте азап

Душмандарды дос тутуу – дүйнөдө кордук жана акыретте азап Исламий фикхте эч бир маселеге душмандарды дос тутуу жана алар менен келишүү маселесине берилген этибарчалык көп этибар берилбеген. Бул маселе Исламий… Read more »