КАМАКТАГЫ ЭСКЕРҮҮЛӨР (Экинчи бөлүм)

Хизб-ут-Тахрир амири УЛУУ ААЛЫМ ШЕЙХ Ато ибн Халил Абу РУшта МЕНЕН МАЕКТЕШ БОЛУУ ШАРАПАТЫ ЖӨНҮНДӨГҮ КАМАКТАГЫ ЭСКЕРҮҮЛӨР (Экинчи бөлүм) Ал-Ваъй урматтуу боордош Салим Амрга таандык мемуарлардын бир бөлүгүн алды. Ал-Ваъй… Read more »

ХИЗБ-УТ-ТАХРИР АМИРИ УЛУУ ААЛЫМ ШЕЙХ АТО ИБН ХАЛИЛ АБУ РУШТА МЕНЕН МАЕКТЕШ БОЛУУ ШАРАПАТЫ ЖӨНҮНДӨГҮ КАМАКТАГЫ ЭСКЕРҮҮЛӨР

Хизб-ут-Тахрир амири УЛУУ ААЛЫМ шЕйх Ато ибн Халил Абу РУшта МЕНЕН МАЕКТЕШ бОЛУУ ШАРАПАТЫ ЖӨНҮНДӨГҮ КАМАКТАГЫ ЭСКЕРҮҮЛӨР (Биринчи бөлүм) Ал-Ваъй урматтуу боордош Салим Амрга таандык мемуарлардын (эскерүүлөрүнүн) бир бөлүгүн алды…. Read more »

ХИЗБ УТ-ТАХРИРДИН САБЫНА ЖАҢЫДАН КОШУЛГАН ДАРИСТИН КАТЫ: «ИЗДЕНҮҮЛӨРҮМ ЖАНА ХИЗБ УТ-ТАХРИР МЕНЕН ТААНЫШУУМ»

Хизб ут-Тахрирдин сабына жаңыдан кошулган даристин каты: «изденүүлөрүм жана хизб ут-тахрир менен таанышуум» Бүгүнкү күндө, үммөтүбүздүн алсыз, кор жана калак абалда күн кечирип жатканы мусулмандарга да, кайры мусулмандарга белгилүү. Мусулмандардын… Read more »

ЯХУДИЙЛЕРДИН СЫФАТЫ ЖОГОЛБОЙТ СЕБЕБИ, АЛЛАХ БУГА КҮБӨЛҮК БЕРГЕН

Яхудийлердин сыфаты жоголбойт себеби, Аллах буга күбөлүк берген Ислам жана мусулмандарга эң катуу душмандык кылууга жана зыян жеткирүүгө эң көп аракет кылуу сыфаты. Аллах Таала айтат: ﴿۞لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَٰوَةٗ… Read more »

ОМАН МУФТИЙИ ХАК МЕНЕН БИЙЛИК ОРТОСУНДА

ОМАН МУФТИЙИ ХАК МЕНЕН БИЙЛИК ОРТОСУНДА Оман султанатынын муфтийи шейх Ахмад Халилий саясатка таасир кылган Исламий маселелерге туура шаръий өкүм берип, өз позициясын эрдик менен ачык билдирип жатканын бат-бат угуп… Read more »

Халифалык мамлекети салыккор мамлекет эмес, тескерисинче камкор мамлекет

Халифалык мамлекети салыккор мамлекет эмес, тескерисинче камкор мамлекет Бардык адамдар Исламий экономикалык түзүм саясындагы тынч, бейпил жашоого жетишүүлөрү туурасындагы Хизбут-Тахрир жолдоп жаткан даъват – акыйкат даъват. Мындай экономикалык түзүмдү туура… Read more »

ХАЗАРАТТАР ТҮШҮНҮГҮ

ХАЗАРАТТАР ТҮШҮНҮГҮ Хазарат – бул турмуш жөнүндөгү түшүнүктөрдүн топтому. Ал   диний-илахий же вазъий-башарий болушу мүмкүн. Диний-илахий хазарат, кудум Ислам акыйдасынан балкып чыккан Исламий хазарат сыяктуу акыйдадан балкып чыгат. Вазъий-башарий хазарат… Read more »

ИСЛАМИЙ ӨКҮМДӨРДҮ БАСКЫЧМА-БАСКЫЧ КОЛДОНУУГА ЧАКЫРУУ – БИДЪАТ ЖАНА КЫЙРАТУУЧУ ФИТНА

Исламий ӨКҮМДӨРДҮ баскычма-баскыч КОЛДОНУУГА ЧАКЫРУУ – бидъат ЖАНА КЫЙРАТУУЧУ фитна Саид Асъад – Палестина Диндеги бардык адамдар Исламды толугу менен колдонууну билиши зарыл. Мусулмандардын бири да бул жөнүндө ихтилаф кылышпаган… Read more »

Жамаий рух жана аны пайда кылууда ижтимаий турмуштун даъваттагы орду

Жамаий рух жана аны пайда кылууда ижтимаий турмуштун даъваттагы орду Жамаий рух – бул коомчулуктун массалык көрүнүштө шаръий өкүмдөргө амал кылып барышы, башкача айтканда, жамаат же коом ичиндеги алакаларга карата… Read more »

Амалий коиданын жашоодо жана даъватыбызда ээлеген орду 

Амалий коиданын жашоодо жана даъватыбызда ээлеген орду Амалий коида – бул ар бир пикир амал үчүн болушу, пикир да, амал да белгилүү бир идея үчүн болушу! Башкача айтканда, нерселерге жана… Read more »