ОМАН МУФТИЙИ ХАК МЕНЕН БИЙЛИК ОРТОСУНДАОМАН МУФТИЙИ ХАК МЕНЕН БИЙЛИК ОРТОСУНДА

0 Comment

ОМАН МУФТИЙИ ХАК МЕНЕН БИЙЛИК ОРТОСУНДА Оман султанатынын муфтийи шейх Ахмад Халилий саясатка таасир кылган Исламий маселелерге туура шаръий өкүм берип, өз позициясын эрдик менен ачык билдирип жатканын бат-бат угуп жатабыз же окуп жатабыз. Алардын катарында, ал Фалестин маселесинде, Расулуллах Aды акаарат кылуу кампаниясына каршы туруу жана Умматты көз карандылыктан азат болууга чакыруу маселелеринде өз […]

Халифалык мамлекети салыккор мамлекет эмес, тескерисинче камкор мамлекетХалифалык мамлекети салыккор мамлекет эмес, тескерисинче камкор мамлекет

0 Comment

Халифалык мамлекети салыккор мамлекет эмес, тескерисинче камкор мамлекет Бардык адамдар Исламий экономикалык түзүм саясындагы тынч, бейпил жашоого жетишүүлөрү туурасындагы Хизбут-Тахрир жолдоп жаткан даъват – акыйкат даъват. Мындай экономикалык түзүмдү туура жолду кармануучу экинчи Халифалык мамлекети колдонот. Халифалык мамлекетинин заманы келип калды. Анткени, бүткүл адамзат Исламий экономиканын жана Ислам мамлекетинин адилетине абдан муктаж болуп турат. Мындай […]

ХАЗАРАТТАР ТҮШҮНҮГҮХАЗАРАТТАР ТҮШҮНҮГҮ

0 Comment

ХАЗАРАТТАР ТҮШҮНҮГҮ Хазарат – бул турмуш жөнүндөгү түшүнүктөрдүн топтому. Ал   диний-илахий же вазъий-башарий болушу мүмкүн. Диний-илахий хазарат, кудум Ислам акыйдасынан балкып чыккан Исламий хазарат сыяктуу акыйдадан балкып чыгат. Вазъий-башарий хазарат болсо, динди турмуштан ажыратуу акыйдасынан балкып чыккан Батыштын капиталисттик акыйдасына негизделген болушу мүмкүн же – шинто, грек, вавилон же ашурийлердин хазараттары сыяктуу – акыйдадан келип […]

ИСЛАМИЙ ӨКҮМДӨРДҮ БАСКЫЧМА-БАСКЫЧ КОЛДОНУУГА ЧАКЫРУУ – БИДЪАТ ЖАНА КЫЙРАТУУЧУ ФИТНАИСЛАМИЙ ӨКҮМДӨРДҮ БАСКЫЧМА-БАСКЫЧ КОЛДОНУУГА ЧАКЫРУУ – БИДЪАТ ЖАНА КЫЙРАТУУЧУ ФИТНА

0 Comment

Исламий ӨКҮМДӨРДҮ баскычма-баскыч КОЛДОНУУГА ЧАКЫРУУ – бидъат ЖАНА КЫЙРАТУУЧУ фитна Саид Асъад – Палестина Диндеги бардык адамдар Исламды толугу менен колдонууну билиши зарыл. Мусулмандардын бири да бул жөнүндө ихтилаф кылышпаган (кайчы пикирде болушпаган). Мисалы, хамр (мас кылуучу ичимдик) оболу намаз убагында арам кылынды, кийин бүтүндөй арам кылынды. Ушул сыяктуу кээ бир өкүмдөр баскычма-баскыч арам кылынды. […]

Жамаий рух жана аны пайда кылууда ижтимаий турмуштун даъваттагы ордуЖамаий рух жана аны пайда кылууда ижтимаий турмуштун даъваттагы орду

0 Comment

Жамаий рух жана аны пайда кылууда ижтимаий турмуштун даъваттагы орду Жамаий рух – бул коомчулуктун массалык көрүнүштө шаръий өкүмдөргө амал кылып барышы, башкача айтканда, жамаат же коом ичиндеги алакаларга карата шаръий зиректик пайда кыла алуу.  Коом ар дайым жетекчи пикирди ээрчийт, коомдун табияты ушундай. Ошондуктан, куфр менен Ислам ортосундагы күрөш, коомдо адамдар ортосундагы алака жана […]

Амалий коиданын жашоодо жана даъватыбызда ээлеген орду Амалий коиданын жашоодо жана даъватыбызда ээлеген орду 

0 Comment

Амалий коиданын жашоодо жана даъватыбызда ээлеген орду Амалий коида – бул ар бир пикир амал үчүн болушу, пикир да, амал да белгилүү бир идея үчүн болушу! Башкача айтканда, нерселерге жана вакиъде жүз берип жаткан ар бир окуяларга баа берип жатып, аларды исламий мабдаъий кызыкчылык тарапка буруу максаты менен пикирлөө. Амалий коида, мабдаъий даъват менен бирге […]

Жамаий рух жана аны пайда кылууЖамаий рух жана аны пайда кылуу

0 Comment

Жамаий рух жана аны пайда кылуу Жамаий рух – коомдо болуп жаткан ар бир абал, окуяларга карата исламий, шарий позициядан туруп баа бере баштаганда көрүнөт. Коомдогу адамдардын мындай баа бериши, мусулман же кайрымусулмандарды да ар бир аракетин сергек, зирек жана шарий тараптарын эсепке алып аткарууга мажбурлай алат . Калк (үммөт) ижтимаий вужуд болгондуктан, анда ар […]

Курани Карим Алланын түбөлүктүү мөжизасыКурани Карим Алланын түбөлүктүү мөжизасы

0 Comment

Курани Карим Алланын түбөлүктүү мөжизасы (Ажыз калтыруу жана чакырык) Курани Карим Ислам рисалатынын акыйкаттыгын далилдөөдө пайдубалга окшойт. Ушуга карай, анын ажыз калтырууда далил-хужжат экенин жокко чыгаруу – бул Ислам коргону бүтүндөй жемирилди дегени. Бул коргон коргон болуп, Ислам таңы аткандан баштап чыгыш-батышка шоола чачты. Куран илиминин изилдөөчүлөрү токтолгон ажыз калтыруу жаатынын тафсилатына киришип отурбастан, жөнөкөйүрөөк […]

Халифа умар ибн абдул-азиз: фитналарды тирүүлөй көмгөн затХалифа умар ибн абдул-азиз: фитналарды тирүүлөй көмгөн зат

0 Comment

Халифа умар ибн абдул-азиз: фитналарды тирүүлөй көмгөн зат Ислaм тарыхы тарыхый окуялар тизмеги катары гана үйрөнүлбөйт. Тескерисинче, ал үлгү алуу үчүн үйрөнүлөт. Ошондо мусулмандардын ишине башчы боло турган адам Исламды колдонуу жана өкүмдөрдү турмушта кантип ишке ашыруунун жолун билип алууда андан пайдаланат о.э. мурункулардын тажрыйбаларынан – алар чыгармачыл акыл жана жөндөм ээлери болгондуктан – пайдаланат […]

Пайгамбар с.а.в дын сийратындагы пикирий жана маддий иштерПайгамбар с.а.в дын сийратындагы пикирий жана маддий иштер

0 Comment

Пайгамбар с.а.в дын сийратындагы пикирий жана маддий иштер Пайгамбар с.а.в дын жолунан жүрүп, адамдарды далилдер менен канааттандыруу аркылуу даъват кылып жаткан кишилерди маскаралоо, аларды маддий иштер менен алектенбегендиктери үчүн инкар кылуу Алла жолунан тосуу ыкмаларынын жаңысы эмес. Мындан көздөлгөн максат – аларды жолдорунан кайтаруу, же катъий далилдер жана жаркын хужжаттар менен алып барып жатышкан даъваттарын […]