Category: Тарых

ЯХУДИЙЛЕРДИН СЫФАТЫ ЖОГОЛБОЙТ СЕБЕБИ, АЛЛАХ БУГА КҮБӨЛҮК БЕРГЕН

Яхудийлердин сыфаты жоголбойт себеби, Аллах буга күбөлүк берген Ислам жана мусулмандарга эң катуу душмандык кылууга жана зыян жеткирүүгө эң көп аракет кылуу сыфаты. Аллах Таала айтат: ﴿۞لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَٰوَةٗ… Read more »

ОМАН МУФТИЙИ ХАК МЕНЕН БИЙЛИК ОРТОСУНДА

ОМАН МУФТИЙИ ХАК МЕНЕН БИЙЛИК ОРТОСУНДА Оман султанатынын муфтийи шейх Ахмад Халилий саясатка таасир кылган Исламий маселелерге туура шаръий өкүм берип, өз позициясын эрдик менен ачык билдирип жатканын бат-бат угуп… Read more »

ХАЗАРАТТАР ТҮШҮНҮГҮ

ХАЗАРАТТАР ТҮШҮНҮГҮ Хазарат – бул турмуш жөнүндөгү түшүнүктөрдүн топтому. Ал   диний-илахий же вазъий-башарий болушу мүмкүн. Диний-илахий хазарат, кудум Ислам акыйдасынан балкып чыккан Исламий хазарат сыяктуу акыйдадан балкып чыгат. Вазъий-башарий хазарат… Read more »

Халифа умар ибн абдул-азиз: фитналарды тирүүлөй көмгөн зат

Халифа умар ибн абдул-азиз: фитналарды тирүүлөй көмгөн зат Ислaм тарыхы тарыхый окуялар тизмеги катары гана үйрөнүлбөйт. Тескерисинче, ал үлгү алуу үчүн үйрөнүлөт. Ошондо мусулмандардын ишине башчы боло турган адам Исламды… Read more »

Расулулла с.а.в дын халифасы абу бакр сыддык р.а нун халифа болуп шайлангандан кийин сүйлөгөн хутбасы

Расулулла с.а.в дын халифасы абу бакр сыддык р.а нун халифа болуп шайлангандан кийин сүйлөгөн хутбасы Ибн Саъд, ал-Мухомилий ж.б. Урвадан рыбаят кылышынча, ал мындай деди: Абу Бакр халифа болгондон кийин… Read more »

Исламий фатхтар доорундагы Сицилия

472 жыл бою Сицилияда Исламдын болуп турушу, Ислам тарыхындагы гүлдөгөн жаркын бир баракты көрсөтөт. Бул барак – каармандык жана эрдик көрсөтүү о.э. даъватты жаюу жана аны коргоо жолунда өлүмгө даяр… Read more »

Куддус эки тарых арасында

Азыркы кылымдагы көпчүлүк жазуучулар, авторлор, лекторлор жана муфаккирлер (пикир ээлери) Куддус темасына анын моддий (материалдык) жана вокеий (реалдуу) жагына токтолуп өтүшөт. Бирок анын ыйыктыгын белгилеп бере турган рухий жагына этибар… Read more »

Султан Мухаммад Фатихтын уулу Баязыдке кылган осуяты

«Эй уулум, албетте Исламды жер жүзүнө» жаюу жер жүзүндөгү бардык падышалардын важып болгон милдети. Эми, ушундай болгон соң», бардык күч-кайратты сарптап, Алланын динин  жаюга аракет кыл. Эй уулум, дин калимасын… Read more »

Мына ушул силердин тарыхыңар,…

Мына ушул силердин тарыхыңар, эми аны менен бүткүл дүйнөнү кезгиле жана Пайгамбарлык программасы негизиндеги Халифалыкка аракет кылгыла. Исламга жана Ислам Үммөтүнө пикирий чабуул кылуу жүзү каралык болуп, бул ар түрдүү… Read more »

Хижрат күнү… халифа кылуу күнү дегени

Хижрат күнү… халифа кылуу күнү дегени. Хижрат кылуу күнү Алланын момундарга жакшылык кылган күндөрүнөн бири болуп, биз аны дайым эсте тутабыз жана мусулмандарга да эстетебиз, кана эми бул эстетүү аларга… Read more »