Опубликовано в " Тарых "

 • Халифа умар ибн абдул-азиз: фитналарды тирүүлөй көмгөн зат

  Халифа умар ибн абдул-азиз: фитналарды тирүүлөй көмгөн зат Ислaм тарыхы тарыхый окуялар тизмеги катары гана үйрөнүлбөйт. Тескерисинче, ал үлгү алуу үчүн үйрөнүлөт. Ошондо мусулмандардын ишине башчы боло турган адам Исламды колдонуу жана өкүмдөрдү турмушта кантип ишке ашыруунун жолун билип алууда андан пайдаланат о.э. мурункулардын тажрыйбаларынан – алар чыгармачыл акыл жана жөндөм ээлери болгондуктан – пайдаланат […] • Исламий фатхтар доорундагы Сицилия

  472 жыл бою Сицилияда Исламдын болуп турушу, Ислам тарыхындагы гүлдөгөн жаркын бир баракты көрсөтөт. Бул барак — каармандык жана эрдик көрсөтүү о.э. даъватты жаюу жана аны коргоо жолунда өлүмгө даяр болуу менен жаркын сапатка ээ болгон барак. Бирок, ал тарых Европанын ичине чейин фатхты улантып баруунун алдын тоскон ийгиликсиздиктерден да куру болбогон. Ошол ийгиликсиздиктер исламий […]


 • Куддус эки тарых арасында

  Азыркы кылымдагы көпчүлүк жазуучулар, авторлор, лекторлор жана муфаккирлер (пикир ээлери) Куддус темасына анын моддий (материалдык) жана вокеий (реалдуу) жагына токтолуп өтүшөт. Бирок анын ыйыктыгын белгилеп бере турган рухий жагына этибар беришпейт. Муну менен алар батыштык муфаккирлердин жолун тандаган болушат жана алардын турмуш жөнүндөгү көз карашы болгон динди турмуштан ажыратуу акыйдасына ылайык жүргөн болушат. Алар Куддустун […]


 • Султан Мухаммад Фатихтын уулу Баязыдке кылган осуяты

  «Эй уулум, албетте Исламды жер жүзүнө» жаюу жер жүзүндөгү бардык падышалардын важып болгон милдети. Эми, ушундай болгон соң», бардык күч-кайратты сарптап, Алланын динин  жаюга аракет кыл. Эй уулум, дин калимасын ар бир сөзүн жогору койгун жана дин иштеринин бирин да четке калтырып, кайдыгер болуудан этият болгун о.э. дин ишине көңүл бурбай турган кимселерди өзүңөн узакташтыргынын […]


 • Мына ушул силердин тарыхыңар,…

  Мына ушул силердин тарыхыңар, эми аны менен бүткүл дүйнөнү кезгиле жана Пайгамбарлык программасы негизиндеги Халифалыкка аракет кылгыла. Исламга жана Ислам Үммөтүнө пикирий чабуул кылуу жүзү каралык болуп, бул ар түрдүү көлөмдөрдө, ар түрдүү көрүнүштөрдө алып барылууда. Анын көзгө даана көрүнгөнү Султандарга тиешелүү өкүмдөргө болгон чабуулу. Ким Исламда Султандарды жокко чыгарып, аларга каршы чабуул кылса, ким […]


 • Хижрат күнү… халифа кылуу күнү дегени

  Хижрат күнү… халифа кылуу күнү дегени. Хижрат кылуу күнү Алланын момундарга жакшылык кылган күндөрүнөн бири болуп, биз аны дайым эсте тутабыз жана мусулмандарга да эстетебиз, кана эми бул эстетүү аларга пайда берип, турмуштарында мына ушундай күндү жүзөгө келтирүү үчүн аракет кылууга үндөсө. Андай болбосо, эгер өтмүш бүгүнкү күн үчүн өрнөк болбосо, аны эстөөнүн кандай кадыры […]