Султан Мухаммад Фатихтын уулу Баязыдке кылган осуяты

sultan

«Эй уулум, албетте Исламды жер жүзүнө» жаюу жер жүзүндөгү бардык падышалардын важып болгон милдети. Эми, ушундай болгон соң», бардык күч-кайратты сарптап, Алланын динин  жаюга аракет кыл. Эй уулум, дин калимасын ар бир сөзүн жогору койгун жана дин иштеринин бирин да четке калтырып, кайдыгер болуудан этият болгун о.э. дин ишине көңүл бурбай турган кимселерди өзүңөн узакташтыргынын . Мункар, бидъат иштер артыңан келип калыштан сактангының. Эй уулум, уламаларды өзүңө жакын туткун жана алардын даража-мартабаларын жогору-бийик көтөргүнүң себеби, алар  сага кыйынчылыктар түшкөн убакытта сага кеңеш айтып, иштериңди кубаттай  турган адамдар».